Tietosuojaseloste

Tietosuojapolitiikka

Meille on tärkeää, että asiointisi Doroff Oy:n kanssa
tuntuu sinusta yksilölliseltä ja turvalliselta.

Aivan yhtä tärkeää on se,
että luotat tapaamme käsitellä henkilötietojasi.

Tästä johtuen päivitimme tietosuojapolitiikkamme
EU:n uuden henkilötietoja koskevan tietosuoja-asetuksen
GDPR:n (General Data Protection Regulation) mukaisesti.

Lisäksi me Doroff Oy:llä pyrimme entistä
suurempaan avoimuuteen ja kerromme,
millaisia mahdollisuuksia sinulla on valvoa ja
tarkistaa henkilötietojasi. 

Doroff Oy Tietosuojaseloste

Doroff Oy huolehtii henkilökohtaisesta yksityisyydestäsi.

Doroff Oy:n kävijöiden ja asiakkaiden luottamus on arvokasta meille, ja siksi noudatamme tätä Tietosuojaselostetta, joka on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukainen. Tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Doroff Oy kerää ja käyttää henkilötietojasi. Selosteessa kuvataan myös sinun oikeutesi suhteessa Doroff Oy:hyn, sekä miten voit käyttää oikeuksiasi. Voit ottaa yhteyttä suoraan meihin, jos sinulla on kysymyksiä liittyen Doroff Oy:n yksityisyydensuoja- tai tietosuojakäytäntöihin. On tärkeää, että tutustut Tietosuojaselosteeseen ja ymmärrät sen sisällön, ja miten voit vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn.

Tätä Tietosuojaselostetta sovelletaan henkilötietoihin, jotka on kerätty Doroff Oy:n leso.fi verkkokaupan kautta.

 

Kuka on vastuussa henkilötiedoistasi?

Doroff Oy / Leso.fi, y-tunnus 2747528-4 on rekisterinpitäjä henkilötietojesi käsittelyssä.

 

Mitä henkilötietoja Doroff Oy käsittelee?

Henkilötiedot, jotka olet antanut Doroff Oy:lle:

Saatat antaa Doroff Oy:lle tietoja itsestäsi, kun käytät Doroff Oy:n tarjoamia palveluita (esimerkiksi tehdessäsi ostoksia tai vieraillessasi leso.fi-verkkosivulla).

 • Henkilö- ja yhteystiedot, kuten nimi, laskutus- ja toimitusosoite, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, jne.; sekä
 • Tili- ja maksutiedot (ei kuitenkaan kortin numero tai CVC-koodi) ja laskutustiedot, jne.

 

Henkilötiedot, jotka Doroff Oy on kerännyt sinusta:

Doroff Oy kerää henkilötietoja sinusta, kun käytät palveluitamme esimerkiksi tehdessäsi ostoksia tai vieraillessasi leso.fi-verkkosivulla.

 • Henkilö- ja yhteystiedot, kuten nimi, laskutus- ja toimitusosoite, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, jne.;
 • Tiedot tuotteista ja/tai palveluista, joista olet kiinnostunut leso.fi-verkkosivulla tekemiesi hakujen ja klikkausten perusteella;
 • Tiedot avautuvista sähköpostiviesteistä, jotka Doroff Oy on lähettänyt sinulle ja siitä, mistä olet klikannut Doroff Oy:ltä saamassasi sähköpostissa;
 • Tilaus-, osto- ja klikkaushistoriasi asiakkaana ja vierailijana;
 • Sähköpostit sekä sosiaalisen median viestit Doroff Oy asiakaspalveluun;
 • Tiedot siitä, miten olet käyttänyt Doroff Oy:n palveluita, kuten sivujen vastausaika, latausvirhe, miten päädyit ja lähdit sivulta;
 • Asiakastyytyväisyys- ja markkinatutkimusten tulokset (mikäli asiakas on jättänyt sähköpostiosoitteensa esimerkiksi arvontaa varten);
 • Laitteen tiedot, kuten IP-osoite, kieliasetukset, laitteen maantieteelliset tiedot ja selaimen asetukset

 

Henkilötiedot, jotka Doroff Oy on kerännyt kolmannelta osapuolelta:

Doroff Oy käyttää mainosverkkoa, analysointityökalua tai kolmansia osapuolia, jotka auttavat Doroff Oy:tä ymmärtämään käyttäjien toimintaa ja preferenssejä. Mainostaja voi esimerkiksi antaa Doroff Oy:lle tietoja siitä, mitä tapahtui mainoksen klikkauksen jälkeen, jotta osaamme arvioida mainosten tehokkuutta ja tehdä niistä merkityksellisempiä sinulle asiakkaana.

 

Doroff Oy käsittelee henkilötietojasi seuraavia tarkoituksia varten täyttääkseen kanssasi tekemämme sopimuksen:

 • Hallinnoidakseen tilaustasi ja asiakassuhdettasi, esimerkiksi Doroff Oy:n palveluja koskevien tietojen antamiseksi sinulle;
 • Voidakseen lähettää yleisiä tarjouksia ja suoramarkkinointia (mikäli olet antanut Doroff Oy:lle luvan lähettää markkinointiviestejä)

 

Doroff Oy käsittelee henkilötietojasi seuraavia tarkoituksia varten täyttääkseen lakisääteiset velvollisuutensa:

 • Noudattaakseen soveltuvaa lainsäädäntöä sekä täyttääkseen oikeudelliset sitoumuksensa (esimerkiksi ottaen huomioon kirjanpitolain, tuotevastuulain sekä kuluttajaoikeudellisen lainsäädännön vaatimukset ja henkilötietojen suojan IT-järjestelmissä); sekä
 • Estääkseen väärinkäytöksiä, kuten petoksia ja identiteettivarkauksia

 

Doroff Oy käsittelee henkilötietojasi seuraavia tarkoituksia varten intressivertailun nojalla:

 • Asiakas- ja markkina-analyysia varten sekä parantaakseen palveluitamme sinulle siten, että ne esitellään tehokkaasti;
 • Voidakseen käsitellä ja toteuttaa osallistumiset mahdollisiin arvontoihin;
 • Voidakseen arvioida, kehittää ja parantaa yrityksen palveluita, tuotteita ja järjestelmiä asiakasyhteisöä varten; sekä
 • Estääkseen palvelun väärinkäytön, laittomat kirjautumiset sekä estääkseen ja tiedottaakseen yritystä vastaan tehdyistä rikkomuksista

Doroff Oy:n tai kolmannen osapuolen oikeutettu intressi henkilötietojesi käsittelemiseen intressivertailun perusteella on tarjota parempi asiakas- tai ostokokemus sekä antaa palvelua sellaisten erilaisten palveluiden muodossa, jotka ovat relevantteja sinulle sekä henkilökohtaisesti mukautettuja tarjouksia ja viestintää. Lisäksi yksi intressi on pitää Doroff Oy:n palvelut ajanmukaisina, minkä takia Doroff Oy:n on analysoitava palveluiden käyttöä voidakseen tehdä parannuksia sinulle asiakkaana. Myös turvallisuus on oikeutettu intressi Doroff Oy:lle.

 

Ketkä voivat päästä käsiksi henkilötietoihisi?

Doroff Oy:n toimistohenkilökunta ja palveluntarjoajat voivat päästä käsiksi henkilötietoihisi. Näiden kolmansien osapuolien kanssa Doroff Oy on solminut tietosuojalainsäädännön mukaiset sopimukset tietojen turvallisesta käsittelystä. 

Palveluntarjoajat ja henkilötietojen vienti:

 • Markkinointityökalut; sähköpostitse toimitettavat uutiskirjeet ja tiedotteet sekä asiakastyytyväisyystutkimukset
 • Maksuja käsittelevät yhteistyökumppanit. Doroff Oy:n asiakkaiden suorittamien maksujen käsittelemisessä käytetään apuna toimittajia nopean ja turvallisen maksamisen varmistamiseksi sinulle
 • Verkkokauppa; ostoksen yhteydessä asiakas joko hyväksyy tai hylkää markkinointiviestien vastaanottamisen

Myynnin yhteydessä Doroff voi jakaa tietojasi kolmansille osapuolille:

 • Siinä tapauksessa, että Doroff Oy myy tai ostaa toimintaa tai omaisuutta, Doroff Oy voi luovuttaa henkilötietojasi tällaisen toiminnan tai omaisuuden mahdolliselle myyjälle tai ostajalle; sekä
 • Jos kolmas osapuoli hankkii Doroff Oy:n tai merkittävän osan sen omaisuudesta, voidaan Doroff Oy:n asiakkaiden henkilötietoja jakaa

Mitä Doroff Oy ei tule tekemään henkilötiedoillasi?

Doroff Oy ei tule myymään henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle ilman suostumustasi.

 

Missä Doroff Oy käsittelee henkilötietojasi?

Doroff Oy ja Doroff Oy:n toimittajat ja yhteistyökumppanit käsittelevät pääsääntöisesti henkilötietojasi EU/ETA-alueella. Mikäli henkilötietoja käsitellään EU/ETA-alueen ulkopuolella, on olemassa joko EU:n komission päätös siitä, että kyseinen kolmas maa turvaa vastaavan suojatason tai soveltuvat suojatoimenpiteet, jotka varmistavat oikeuksiesi suojan.  

Kuinka kauan Doroff Oy käsittelee henkilötietojasi?

Doroff Oy käsittelee henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeen varsinaisen käsittelyn tavoitteen perusteella. Tämä voi tarkoittaa niin pitkää aikaa kuin on tarpeen suorittaaksemme sopimuksellisen sitoumuksemme sinua kohtaan ja kuin lakisääteiset säilytysajat edellyttävät. Kun Doroff Oy käsittelee tietojasi muuhun tarkoitukseen kuin sopimuksellisiin sitoumuksiimme, esimerkiksi täyttääkseen kirjanpito- tai kuluttajaoikeudellisen lainsäädännön vaatimukset,  Doroff Oy käsittelee tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen kunkin tavoitteen perusteella. Niissä tapauksissa, joissa Doroff Oy käsittelee henkilötietojasi intressivertailun nojalla, sinulla on oikeus vastustaa käsittelyä.

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan Doroff Oy:llä on oikeus säilyttää yhteystietojasi suoramarkkinointia varten tietyn ajan ostoksestasi. Doroff Oy voi siten säilyttää yhteystietojasi lähettääkseen sinulle suoramarkkinointia sinä aikana, joka on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön, markkinointilainsäädännön ja käytännön mukainen.

Jos/kun olet nimenomaisesti antanut suostumuksesi suoramarkkinoinnin vastaanottamiseen,  Doroff Oy käsittelee henkilötietojasi, jotka on rekisteröity suoramarkkinointitarkoituksiin siihen saakka, kunnes poistat itsesi rekisteristä. Voit tehdä sen ottamalla yhteyttä Doroff Oy:n asiakaspalveluun asiakaspalvelu@leso.fi tai klikkaamalla uutiskirjeessämme kohtaa “Unsubscribe”.

Doroff Oy säilyttää henkilötietojasi vain niin kauan, kun on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki sitä vaatii.

Pyrimme päivittämään tietoja sekä poistamaan tarpeettomia tietoja säännöllisesti. Poistamme lähtökohtaisesti yli kaksi vuotta käyttämättömänä olleet tiedot, edellyttäen ettei tietojen säilyttämiselle ole muuta, esimerkiksi palveluidemme turvallisuuden varmistamiseen liittyvää, tai lakisääteistä perustetta.

Huomaathan, että esimerkiksi kirjanpitolaki velvoittaa säilyttämään kirjanpitoaineistoa vähintään kuuden (6) vuoden ajan tilikauden päättymisestä lukien. 

Miten Doroff Oy suojaa henkilötietosi?

Doroff Oy ryhtyy niihin teknisiin ja organisatorisiin suojatoimenpiteisiin, joita lainsäädäntö edellyttää sen varmistamiseksi, ettei henkilötietojasi muuteta, etteivät ne katoa tai tuhoudu tai etteivät asiattomat pääse niihin käsiksi. Suojatoimenpiteemme muuttuvat tekniikan kehittyessä ja parantuessa.  

Sinun oikeutesi

Voimassa olevan tietosuojalainsäädännön nojalla sinulla on oikeus saada tietää, mitä henkilötietojasi Doroff Oy käsittelee. Sinulla on myös oikeus pyytää tietojen korjausta siten, että virheelliset henkilötiedot korjataan.

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista tai rajoittamista sekä oikeus vastustaa sitä, että Doroff Oy käsittelee henkilötietojasi.

Sinulla on myös tietyin edellytyksin oikeus saada Doroff Oy:lle luovuttamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytettävässä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus luovuttaa kyseiset tiedot toiselle henkilötietovastaavalle.

Sinulla on lisäksi milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä yleiseen ja henkilökohtaisesti mukautettuun suoramarkkinointiin ja asiakastietojen analysointiin.

Kaikki viestintä ja toimenpiteet, joihin Doroff Oy ryhtyy oikeuksiesi johdosta, ovat maksuttomia. Doroff Oy pidättää oikeuden joko periä kohtuullinen maksu, joka kattaa hallinnolliset kustannukset tietojen antamiseksi taikka pyydetyn toimenpiteen toteuttamiseksi, tai olla täyttämättä pyyntöä sellaisten pyyntöjen kohdalla, jotka ovat selvästi perusteettomia tai kohtuuttomia. Doroff Oy:n yhteystiedot on esitetty Tietosuojaselosteen viimeisessä osassa.

 

Miten Doroff Oy käyttää evästeitä ja vastaavia tekniikoita?

Doroff Oy käyttää evästeitä ja vastaavia jäljitystekniikoita (”evästeet”) tuottaakseen räätälöidyn ja sujuvan online-kokemuksen ja parantaakseen kokemustasi Doroff Oy:n palveluista. Doroff Oy käyttää evästeitä leso.fi-verkkosivulla. Seuraavaksi kerrotaan, miten Doroff Oy käyttää evästeitä ja mitä valintoja voit tehdä evästeisiin liittyen.

 

Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä, kirjaimista ja numeroista koostuvia tekstitiedostoja, jotka lähetetään verkkopalvelimestamme ja tallennetaan selaimeesi tai laitteeseesi. Doroff Oy käyttää erilaisia evästeitä:

 • Istuntokohtainen eväste on väliaikainen eväste, joka vanhenee, kun suljet selaimesi tai laitteesi
 • Pysyvä eväste on eväste, joka säilyy tietokoneellasi siihen asti, kunnes poistat sen tai se vanhenee
 • Ensimmäisen osapuolen evästeen asettaa se verkkosivu, jossa vierailet
 • Kolmannen osapuolen evästeen asettaa kolmannen osapuolen verkkosivu. Doroff Oy käyttää näitä ensisijaisesti analysointia varten (esimerkiksi Google Analytics)
 • Vastaavat tekniikat ovat tekniikoita, jotka tallentavat tietoa selaimellasi tai laitteellasi evästeitä muistuttavalla tavalla

Google Analyticsin käyttö

Yhtenä osana Doroff Oy:n markkinointia Doroff Oy analysoi tietoja liittyen leso.fi-verkkosivujen käyttöön sekä toimintaan Doroff Oy:n sivuilla sosiaalisissa medioissa. Google Analytics:in avulla voimme esimerkiksi analysoida käyttäytymistä tuottaaksemme relevantimpia mainoksia ja tarjouksia sekä kehittää Doroff Oy:n tuotteita ja palveluita. Lisäksi Google Analytics auttaa arvioimaan leso.fi-verkkosivujen käyttöä ja palveluita, jotka liittyvät verkkosivutoimintaan ja verkon käyttöön. 

Miksi Doroff Oy käyttää evästeitä?

Doroff Oy:n käyttämät evästeet parantavat tavanomaisesti niitä palveluita, joita Doroff Oy tarjoaa sinulle. Jotkin Doroff Oy:n palvelut tarvitsevat evästeitä toimiakseen asianmukaisesti, kun taas muut parantavat sinulle tarjottavia palveluita. Doroff Oy käyttää evästeitä kokonaisvaltaiseen analyyttiseen informaatioon koskien sinun käyttämiäsi Doroff Oy:n palveluita. Doroff Oy käyttää evästeitä tallentaakseen toiminnallisia asetuksia, kuten kieli ja muut tiedot. Doroff Oy käyttää myös evästeitä, jotka mahdollistavat sen, että voimme suunnata sinulle relevanttia markkinointia.  

Mahdollisuus ohjata evästeiden käyttöä

Voit muuttaa evästeiden käyttöä ja laajuutta koskevia asetuksia selaimessasi tai laitteessasi. Mene selaimesi tai laitteesi asetuksiin saadaksesi enemmän tietoa siitä, kuinka muutat evästeitä koskevia asetuksia. Voit esimerkiksi estää kaikki evästeet, hyväksyä ainoastaan ensimmäisen osapuolen evästeet tai poistaa evästeet, kun suljet selaimesi. Huomaathan, että osa Doroff Oy:n palveluista ei välttämättä toimi, jos estät tai poistat evästeet.

 

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Doroff Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä Tietosuojaselostetta. Kullakin hetkellä voimassa olevat ehdot ovat saatavilla osoitteessa leso.fi ja osiossa Tietosuojaseloste

 

Doroff:n yhteystiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä koskien Doroff Oy:n suorittamaa henkilötietojesi käsittelyä tai haluat käyttää jotain oikeuttasi liittyen Doroff Oy:n suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn, voit ottaa yhteyttä meihin jäljempänä esitettyjen tietojen mukaisesti. Jos et halua vastaanottaa sähköposteja tai viestintää voit ottaa yhteyttä Doroff Oy:n asiakaspalveluun. Voit myös poistaa itsesi rekisteristä sillä välineellä, jolla vastaanotit viestinnän.

Sähköposti: asiakaspalvelu@leso.fi 

Verkkosivu: leso.fi

Tietosuojaseloste päivitetty 23. toukokuuta 2018.

 

Ostoskorisi on tyhjä
<-- Deliveries to other countries

Toimitusehdot

Nämä toimitusehdot ovat voimassa 13.11.2020 alkaen. 

Naisille suunnattu kotimainen

Leso.fi verkkokauppa

Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille.
Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron.
Pidätämme oikeuden hintojen ja toimituskulujen muutoksiin.

Leso.fi, Päärynäkuja 1, 50600 Mikkeli, 2747528-4 (Doroff Oy)

040 673 9771
asiakaspalvelu@leso.fi

Tilaaminen

Painamalla ”Osta” painiketta hyväksyt Leso.fi toimitusehdot.

Tuotteet tilataan verkkokaupassa siirtämällä ne ostoskoriin
ja maksamalla ostoskorin sisältö verkkomaksupalvelussa.
Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti.

Tilauksen yhteydessä kysyttyjä yhteystietoja ei käytetä muuhun
kuin tilauksen toimitukseen tai siinä ilmenevien epäselvyyksien selvittämiseen,
ellei erikseen toisin mainita.

Tilatessasi verkkokaupasta sinun edellytetään tutustuneen
ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Toimitustavat ja -kulut

Yli 60€ arvoiset tilaukset postitetaan veloituksetta.

Alle 60€ arvoisiin tilauksiin toimituskulut määräytyvät valitun
toimitustavan ja painon mukaan alkaen 4,50€.

Kun palautat tilauksesi kokonaan,
hyvitämme tuotteen/tuotteet ja toimituskulut.

Käytössä olevat toimitustavat riippuvat ostoskorin sisällöstä ja yhteispainosta.

Voit valita kassalla käytössä olevista toimitustavoista sinulle parhaiten sopivan vaihtoehdon

Pikkupaketti alkaen 4,50€
Posti tuo tilauksesi suoraan kotiin päiväpostin mukana.
Lähetys jaetaan ilmastoystävällisenä Posti Green-lähetyksenä
postilaatikkoon/-luukkuun tai lähimpään postiin, mikäli se on liian kookas.
(Pikkupaketteja ei toimiteta tiistaisin.)

Postipaketti alkaen 5,90€
tomitus Postin noutopisteeseen tai Postin pakettiautomaattiin.

Maksutavat ja maksuehdot

  Klarnan maksutavat ovat turvallisia ja helppoja.
  Maksupalveluna toimii luotettava Klarna, jonka kautta maksuvaihtoehtoina ovat
  lasku, osamaksu, korttimaksu sekä verkkopankkimaksut.

  Ilmoittamalla tietoja kassalla hyväksyt Klarna AB:n ehdot.
  (Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm)

  Painamalla ”Osta” painiketta hyväksyt Leso.fi toimitusehdot.

  Tilaus- ja maksuvahvistus

  Kun olemme vastaanottaneet tilauksesi,
  lähetämme välittömästi sähköpostiin tilausvahvistuksen,
  jossa näkyvät tilaustietosi.

  Mikäli et saanut heti tilausvahvistusta,
  otathan meihin yhteyttä viipymättä sähköpostitse asiakaspalvelu@leso.fi.

  Asiakkaan vastuulla on tarkastaa tilausvahvistuksen sisältö,
  että yhteystiedot tiedot ovat oikeat, jotta lähetykset ohjautuvat oikeaan osoitteeseen. 

  Varmista, että osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite ovat oikein.
  Jos huomaat virheen, ota heti yhteys asiakaspalveluumme!

  Säästä tilausvahvistus mikäli joudut ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun.
  Asioidessasi asiakaspalvelussa pidä aina mahdollinen tilausnumerosi saatavilla.
  Tarkasta aina, että paketin sisältö täsmää tilausvahvistuksessa olevien tuotteiden kanssa.

  Asiakaspalveluumme saat yhteyden seuraavilla tiedoilla:
  Sähköposti: asiakaspalvelu@leso.fi
  Puhelin: 040 673 9771, palvelemme arkisin 9:00 -15:00.

  Toimitusaika

  Toimituksemme on usein hyvin nopea,
  tilaus pyritään lähettämään 1-3 arkipäivän kuluessa.

  Leso tuotteet ovat kaikki heti toimitus valmiina.
  Jos saldovirheen vuoksi, joku tuote on loppunut,
  olemme silloin virheen ilmettyä yhteydessä asiakkaaseen sähköpostilla.

  Yleisimmät toimitusaikamme Suomeen vaihtelevat tilauksesta ja toimitustavasta riippuen.
  Ilmoitamme myös mahdollisista viivästyksistä teille välittömästi tilaamisen jälkeen.

  Emme vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista viivästymisistä tai
  viivästysten aiheuttamista välillisistä haitoista.
  Verkkokauppa tiedottaa sivuillaan poikkeavista toimitusajoista.

  Noutamaton lähetys?

  Noutamattomista lähetyksistä aiheutuu huomattavia kuluja yritykselle.
  Säännösten mukaan asiakkaan on ilmoitettava kaupan peruutuksesta myyjälle,
  pelkkä lähetyksen noutamatta jättäminen, ei riitä kaupan peruuttamiseksi.

  Jos toimitettuja paketteja palautuu meille noutamattomina,
  veloitamme 10 € per noutamaton paketti.

  Ilmoitathan meille 7 vuorokauden sisällä toimitusvahvistuksen lähettämisestä,
  mikäli olet estynyt noutamaan pakettia noutoajan puitteissa.

    Ongelmatilanteet?

    Mikäli paketti on kadonnut tai vioittunut kuljetuksen aikana
    tai se ei muuten vastaa tilaustasi, tulee sinun ilmoittaa virheestä välittömästi,
    mutta viimeistään 14 päivän kuluessa meille.

    Voit ilmoitttaa virheestä myös sähköpostitse
    Leson asiakaspalveluun asiakaspalvelu@leso.fi
    tai voit myös soittaa asiakaspalveluun
    040 673 9771 (arkisin 9:00 - 15:00)

    Jos paketti on selvästi vaurioitunut kuljetuksessa,
    teidän täytyy tehdä välittömästi asiasta reklamaatio suoraan Postille.